Kerkenraad, Predikant, Wijkindeling & Preekvoorziener

De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

 • 1 predikant
 •                        
 • 10 ouderlingen
 •                      
 • 1 jeugdouderling
 •                   
 • 4 ouderlingkerkrentmeesters
 •   
 • 6 diakenen


 • Het moderamen wordt gevormd door de volgende kerkenraadsleden:
 • de voorzitter van de kerkenraad
 • de scriba van de kerkenraad
 • een aangewezen lid van de ouderlingkerkrentmeesters
 • een aangewezen lid van de diaconie
 • de predikant of een aangewezen ouderling


 • De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de volgende commissies:
 • beleidscommissie
 • gemeente opbouwcommissie
 • wijkteams
 • missionaire werkgroep
 • werkgroep kerk en Israël
 • jeugdraad
 • beroepingscommissie


 • De predikant
  Ds. H. Engelsma
  Werkdagen: maandag, donderdag en vrijdag
  Email: h.engelsma@gmail.com
  T: 0516-427184
  M: 06-12285218

  Wijkindeling
  De gemeente is ingedeeld in 3 wijken.
  Elke wijk heeft een ouderling en diakens en omtinkers.

  Preekvoorziener
  Onze preekvoorziener is de heer G.M. Rozema. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0516-541086.