Jeugdwerk

Jeugdwerk is een belangrijke ontmoetingsplek binnen de gemeente van Wijnjewoude Hemrik. Het jeugdwerk en de catechisatie biedt kinderen en jongeren kansen om van elkaar te leren en langere tijd met elkaar op te trekken.

Het jeugwerk in onze kerk is opgebouwd uit onderstaande:

  • Be One
  • We4You
  • Discover
  • Kinder(neven)dienst / zondagschool
  • Kinderoppas


  • Belijdeniskring:
    Belijdenis doen is als het ware trouwen met God. Als je je wilt verdiepen in het christelijk geloof en je bezint op een belangrijke stap in je relatie met God, ben je van harte uitgenodigd. Niet alleen jonge mensen, trouwlustigen en (a.s.) ouders zijn welkom, maar ook ouderen die er nog niet aan toe kwamen om belijdenis te doen maar wel verlangen naar geloofsverdieping. In overleg met elkaar prikken we een aantal avonden. Meld je aan bij de dominee.