Algemeen

(LET OP: Wegens de Corona maatregelen zullen er de komende tijd geen activiteiten of kerkdiensten plaatsvinden. Wel zijn er diensten te beluisteren via de kerkomroep)


Iedere zondag is er om 9.30 uur een dienst. Daarnaast worden er jaarlijks enkele brede diensten en moderne diensten gehouden.

Op tweede Paasdag en tweede Kerstdag is er als regel een gezamenlijke dienst met de Hervormde Gemeente. Op tweede Pinksterdag is er een openluchtdienst bij de Pinkstertent.

Voor zieken en ouderen, die de kerkdiensten niet kunnen bijwonen, bestaat de mogelijkheid via kerkomroep de preek te beluisteren.

Kerkagenda
Activiteitenagenda