(Website in aanbouw)

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Wijnjewoude - Hemrik!

(Deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland)


Onze Historie

Onze kerk heette voluit: Gereformeerde Kerk Duurswoude c.a. Het "c.a." is een Latijnse afkorting: "cumannexis", ofwel "met het bijbehorende". Daarmee werd het dorp Wijnjeterp bedoeld.

Lees meer

Jeugdwerk

Jeugdwerk is een belangrijke ontmoetingsplek binnen de gemeente van Wijnjewoude Hemrik. Het jeugdwerk en de catechisatie biedt kinderen en jongeren kansen om van elkaar te leren en langere tijd met elkaar op te trekken.

Lees meer

Agenda

Iedere zondag is er om 9.30 uur een dienst. Daarnaast worden er jaarlijks enkele brede diensten en moderne diensten gehouden.

Lees Meer