Contact

Postadres:
Merkebuorren 34
9241 GG Wijnjewoude

Voor informatie en aanvullingen op de website kunt u een bericht sturen naar contact@pkngereformeerdekerkwijnjewoude.nl.

Indien u contact wenst met de dominee, iemand van de kerkenraad, de koster of iemand van een bepaalde commissie, dan kunt u dit ook aangeven via contact@pkngereformeerdekerkwijnjewoude.nl, met vermelding van uw telefoonnummer of emailadres. Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad,
de heer J. van der Veen, telefoonnummer: 0516-481313

Het email adres voor de ledenadministratie is: ledenadministratie@pkngereformeerdekerkwijnjewoude.nl

Links:
www.wijnjewoude.net
www.kerkomroep.nl