Beleidsplan & plaatselijke regeling

In samenwerking met de jeugd, de gemeente-opbouwcommissie en de kerkenraad heeft de beleidsplancommissie onderstaande tekst opgesteld met betrekking tot de visie van onze gemeente.

Onze gemeente wil sterk zijn in het geloof. Wij willen God onze Vader steeds zoeken zodat Hij ons de weg kan wijzen, op grond van Zijn Woord.

Wij willen de boodschap van Jezus Christus als verlosser op een eigentijdse manier brengen, geschikt voor iedereen.

Onze diensten staan helemaal in het teken van God omdat wij geloven dat Hij door Zijn Heilige Geest aanwezig is.

Onze gemeente wil uitdragen dat wij door gebed alles in Gods handen mogen leggen.

Onze gemeente wil een plaats zijn waar we mogen en kunnen ontdekken, wie wij zijn en wat God van ons vraagt.

Onze gemeente wil een zorgzame gemeente zijn, waarin men omziet naar elkaar.

Onze gemeente wil een open gemeente zijn waar een ieder zich thuis voelt en Gods liefde mag ervaren.

Onze gemeente wil hoop en verwachting uitstralen, dichtbij maar ook veraf.