KLIK HIER VOOR DE DIENSTREGELING IN DE KERK VANAF 1 JULI

Laatste bericht4 April 2020

Beste mensen, broeders en zusters,

Het vorige bericht op deze site is van 21 maart. Toen gingen we er nog van uit dat kerkdiensten en bijeenkomsten niet door konden gaan tot 6 april. Nu weten we dat deze termijn is verlengd tot 1 juni. Hoe de situatie daarna is, is zeer onzeker. We hopen dat we gespaard blijven voor ernstige ziekte en leven mee met mensen die daar wel door zijn getroffen. We leven ook mee met al die anderen die voor hen zorgen en om hen bezorgd zijn.

We hopen dat u/jullie als gemeenteleden contact houden met elkaar, met eigen leeftijdsgenoten, maar ook jongeren met ouderen en omgekeerd. Zo blijven we gemeente.

Iedere zondag om 9.30 uur en ook op Witte Donderdag en Goede Vrijdag (beide keren 19.30 uur) spreek ik in een lege kerk een meditatie uit. We hebben voor dit doel een tafel naast de Paaskaars gezet en daarachter spreek ik de woorden van de meditatie uit. Verder luisteren we naar muziek via de beamer en naar orgelmuziek. We hebben nu één keer een video gemaakt. Met het oog op Pasen gaan we dit nog een keer doen. Deze video kunt u bekijken via de website van onze gemeente.

In de week na Pasen komt er weer een nieuwsbrief uit. Mededelingen voor deze (beperkte) nieuwsbrief kunnen worden ingestuurd naar de redactie van Kontakt, vóór dinsdag 14 april

Wij wensen u en jou de ervaring van Gods nabijheid toe in alles.
Namens de kerkenraad,
ds. Harmen Engelsma

Luisteren via de kerkomroep

Klik hier om naar de kerkdiensten te luisteren

Nieuwste video

Oudere Video's


Oudere berichten

21 maart 2020

Beste mensen, broeders en zusters,

Het is zaterdag 21 maart 2020. Het is een stralende dag; fris maar zonnig. Het voorjaar komt eraan. Maar er is zorg over hen die besmet zijn met het corona-virus en daar erg ziek van zijn geworden. Er is zorg over de hulpverleners en er is zorg over wat er allemaal nog kan komen.

Velen hebben zorg over hun werk en hun bedrijf. Er zijn allerlei haperingen en er moeten oplossingen worden gezocht. Verder, maar dat is niet het ergste, kunnen we niet doen wat we normaal doen. We leven mee met mensen die er zelf niet op uit kunnen gaan en nu thuis zitten, zonder bezoek, waar ze wel naar verlangen. We kunnen proberen hen op andere manieren te steunen. Laten we elkaar in onze gebeden opdragen aan de Heer!
Ik kreeg een afbeelding van een ‘tegeltje’ toegestuurd, met de tekst: ‘We kunnen elkaar geen handen geven, maar we kunnen ze wel vouwen’.

We proberen op verschillende manieren iets van de kerkelijke gemeenschap in stand te houden:

- Vanochtend hebben we (Frank Roijnga, Leela Hulder en ik) in de kerk een filmpje gemaakt met een Bijbelwoord, een meditatie en een gebed, omlijst door muziek van bekende liederen. We hopen dat dit filmpje aan het einde van de dag op YouTube te zien is. De link naar dit filmpje wordt getoond op deze website.

- Morgen, zondag 22 maart, om 9.30 uur spreek ik in de kerk een meditatie in voor de kerktelefoon. Deze meditatie omlijsten we met bekende liederen via de beamer (deze keer alleen geluid). Als het goed is, is dit te volgen via www.kerkomroep.nl (provincie Friesland kiezen en dan in de lijst zoeken naar Wijnjewoude-Hemrik). Misschien is het niet meteen mogelijk om de meditatie te horen. Vorige week waren de servers, door het grote aantal luisteraars, nogal overbelast. Je kunt op een rustiger moment terugluisteren. Het blijft erop staan.
We proberen dit wekelijks voort te zetten zolang het nodig is.

- Volgende week vrijdag 27 maart verschijnt er een papieren informatiebrief.
We proberen ook dit wekelijks voort te zetten zolang het nodig is.

Veel sterkte en de ervaring van Gods nabijheid toegewenst!

ds. Harmen Engelsma